Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 8734

image00822 stycznia 2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku spotkały się wszystkie Panie zrzeszone w kołach Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Żelechlinek. Organizatorem VIII Spotkania Noworocznego był Gminny Dom Kultury w Żelechlinku. Jak co roku połączone ono było z wystawa zdjęć pt. „ Podsumowanie Roku Kultury 2016”. W spotkaniu udział wzięło 55 Pań z 11 Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działających na terenie Gminy Żelechlinek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek, Kierownik JG Bogumił Koziarski, Radna Gminy Żelechlinek - Agnieszka Matysiak, Katarzyna Jochym – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie i Katarzyna Jurczyńska z Rady Rodziców w/w szkoły. Uroczystego otwarcia spotkania i powitania zaproszonych gości dokonała Dyrektor GDK w Żelechlinku Grażyna Susik. Po powitaniu i życzeniach noworocznych nastąpiła prezentacja programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży działających w Kole Teatralnym przy GDK.

Tego dnia w spotkaniu uczestniczyła również grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie na czele z wychowawcą Panią Katarzyną Jochym. Uczniowie zaprezentowali pokaz profesjonalnej obsługi kelnerskiej tzw. obsługi synchronicznej. Uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności i profesjonalizmu uczniów. Po występie dzieci i młodzieży głos zabrał Wójt Gminy -Bogdan Kaczmarek składając serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pracowali w 2016r. na pozytywny wizerunek naszej gminy i promowali ją w regionie. Posumowano wszystkie wydarzenia kulturalne realizowane przez Gminny Dom Kultury przy współudziale Samorządu Gminy Żelechlinek oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Ubiegły rok był bardzo pracowitym okresem dla wszystkich mieszkańców gminny zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz naszej Społeczności. To jak prezentowały się Panie z KGW na imprezach powiatowych i wojewódzkich przedstawia wystawa zdjęć dedykowana wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym Gminy Żelechlinek, pracując tym samym na jej wizerunek poprzez udział w różnych konkursach powiatowych i spotkaniach. Okazuje się że bieżący rok zapowiada się równie pracowicie. Na spotkaniu został przedstawiony plan działalności kulturalnej Gminnego Domu Kultury na rok 2016. Przedstawiono również informację o terminach imprez powiatowych , w których udział biorą przedstawiciele każdej gminy w powiecie. Po części oficjalnej spotkania wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do stołu szwedzkiego przygotowanego przez GDK wraz z Paniami Janiną Piechotą, Renatą Golenia, Ewą Grzyb, Agnieszką Fijałkowską z KGW Żelechlinek oraz Panią Agnieszką Starońską. Przy filiżance herbaty Panie wymieniały się doświadczeniami snując plany na dalszą działalność kulturalną i społeczną . Zainteresowanych wystawą fotograficzną „Podsumowanie Roku Kultury 2016” zapraszamy każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 16:00.

 • image001
 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image007
 • image008
 • image009
 • image010
 • image011
 • image012
 • image013
 • image014
 • image015
 • image016
 • image017
 • image018
 • image019
 • image020
 • image021
 • image022
 • image023
 • image024
 • image025
 • image026
 • image027
 • image028
 • image029
 • image030
 • image031
 • image032
 • image033
 • image034
 • image035
 • image036
 • image037
 • image038
 • image039
 • image040
 • image041
 • image042
 • image043
 • image044
 • image045
 • image046
 • image047
 • image048
 • image049
 • image050