dsc 0760Mieszkańcy Sołectwa Staropole dokonali uroczystego otwarcia drogi w Julianowie. W dniu 27 października 2017 r. wspólnie z władzami gminy spotkali się na nowej nawierzchni, aby podkreślić moment utwardzenia całego ciągu komunikacyjnego od drogi powiatowej Żelechlinek – Rawa Mazowiecka do drogi powiatowej Żelechlinek – Czerniewice. Droga budowana była w trzech etapach, ale teraz mieszkańcy mogą swobodnie korzystać z dobrej nawierzchni. Uroczyste przecięcie wstęgi symbolizowało podniesienie paramentów technicznych drogi.

dsc 074326 października 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi odbyła się uroczysta gala wręczania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. To nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane od dwóch lat za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Pomysłodawcą utworzenia Nagrody był Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, którego intencją była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

dscf2326Już po raz kolejny delegacja z naszej Gminy uczestniczyła w „XII Powiatowym Święcie Ziemniaka w Brzustowie”, które odbyło się w tym roku 30 września 2017 r. Impreza połączona była z obchodami jubileuszu 650 – lecia istnienia sołectwa i wsi Brzustów. W imprezie udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu tomaszowskiego. W tym roku Gminę Żelechlinek reprezentowało KGW Lesisko. Panie wzięły udział w dwóch kategoriach konkursu: „Reklama ziemniaka” i na „Króla Ziemniaka”.

dsc 1105Realizacja projektu lokalnego, którego założeniem było doposażenie świetlicy wiejskiej w Naropnej oraz organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Naropna, przebiegła pomyślnie. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 5 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego świetlica w Naropnej wzbogaciła się o nowy sprzęt agd: lodówko – zamrażarkę i taboret elektryczny oraz szafę. Pozostałe środki mieszkańcy sołectwa przeznaczyli na organizację pikniku rodzinnego, który odbył się 16 września 2017 r. Niesprzyjająca aura nie wystraszyła amatorów tego typu atrakcji, zarówno starszych mieszkańców, jak i rodzin z dziećmi.