Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 9221

Zapraszam  na uroczystą XXXVI Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 25 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4. Przedstawienie historii administracji w Gminie Żelechlinek po I wojnie światowej.
5. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Żelechlinek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Żelechlinek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Żelechlinek.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Mirosława Pasik