Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 9875

sa pszczoly jest zycieBUDŻET OBYWATELSKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2018

ZADANIE W 225 dla subregionu wschodniego - „SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE”

PROSIMY O TWÓJ GŁOS ! http://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Szanowni Państwo,

Ruszyło głosowanie w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

Projekt brzezińskich pszczelarzy przebrnął przez pierwsze sito eliminacyjne i został zakwalifikowany do puli zadań, na które można głosować.

Nasz projekt SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE to zadanie edukacyjne dotyczące upowszechniania wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności przyrodniczego otoczenia ludzi i znaczącej roli zapylaczy, w tym zwłaszcza pszczoły miodnej - jako indykatora stanu środowiska. Celem zadania jest istotny i znaczący wzrost świadomości społecznej w odniesieniu do znaczenia i konieczności przywracania bioróżnorodności naszego najbliższego otoczenia, środowiska przyrodniczego, które nas otacza, a także ochrony owadów zapylających w szczególności pszczoły miodnej. Kierowany jest do wszystkich mieszkańców subregionu wschodniego obejmującego miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński. Ma charakter nie umiejscowiony, dotyczy więc nas wszystkich.

Pszczelarze, członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy z Brzezin chcą w ramach projektu propagować wiedzę ważną z punktu widzenia przyszłości pszczelarstwa, mało tego – chcą ją materialnie wspierać poprzez udostępnianie sadzonek bylin, krzewów i drzew miododajnych. Byłaby to więc inwestycja w przyszłość rolnictwa, sadownictwa, czyli także pszczelarstwa.

Warto, by część pieniędzy z puli 5 mln zł z budżetu województwa łódzkiego na rok 2018 mogło trafić do rąk mieszkańców chcących dokonać nasadzeń roślin miododajnych i chcących zrozumieć wagę problemów, przed którymi współcześnie stajemy.

Zagłosuj ! Możesz wybierać z pośród 209 zadań zgłoszonych w całym województwie. Nasze posiada wyróżnik W225 i dotyczy subregionu wschodniego.

Głosować na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego będzie można do końca października. Oddać głos może każdy mieszkaniec województwa łódzkiego.

Projekt W225 "SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE" złożony przez pszczelarzy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach przebrnął pierwsze sito eliminacyjne. Aby pomysł zakończył się sukcesem, potrzebne będą Wasze głosy, czyli mieszkańców województwa łódzkiego. Głosowanie będzie możliwe do końca października 2017 r. – w formie elektronicznej pod adresem http://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ . Nasz projekt posiada kod W225.

Pszczelarze z góry dziękują!

RATUJMY PSZCZOŁY !!!

 

sa pszczoly jest zycie