plakat rajd2

Krajowe Biuro Wyborcze w Piotrkowie Trybunalskim informuje o II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

Informacje o konkursie wraz z materiałami do pobrania dostępne są na stronie Delegatury:
http://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/22504_Konkurs_Wybieram_wybory_o_wyborach_samorzadowych_PKW_przyjela_regulamin_II_edycji

Plakat:
https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/pliki_mce/useruploads10/files/konkurs/wybieram_wybory/plakat-finalny-a3(s2).pdf

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!

- nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!

- limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!

- do rozdysponowania czeka 40 mln złotych!

Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września wchodzi w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/zaloz-zlobek-klub-dzieciecy/prawo/