Zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 16 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:

Zapraszamy do konsultacji projektu dokumentu pn. “Program Rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek na lata 2017-2020”.

Uwagi i wnioski do projektu można składać do 15.02.2017 do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Żelechlinku w pok. nr 5.

W załączeniu projekt programu rewitalizacji wraz z załącznikami

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2016 r. poz. 2091) informuje, że do obowiązków posiadaczy drobiu lub innych ptaków, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, należy w szczególności: