Na podstawie art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XLIII/245/2017 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2018 rok

 
 

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

Read More

Attachments:
Download this file (KONI25020171206103221.pdf)KONI25020171206103221.pdf[ ]37 kB

Tomaszów Maz., 07.11.2017r.

CD6/39/2017

                                                                                   

 

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

 

2017-11-22 10:00 - 13:00

Żelechlinek ul. Leona Kruczkowskiego; pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego; ul. Słoneczna 1-3; ul. Wincentego Witosa; ul. Wojska Polskiego

2017-11-22 13:00 - 15:00

Żelechlin 1-60, 76, 124-126, 199

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź.

Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.