logo8.3

Dnia 5 sierpnia 2015 r. (w środę) o godz. 16 00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Żelechlinku odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek”. W konferencji uczestniczyli: Pan Bogdan Kaczmarek – Wójt Gminy Żelechlinek,
Radni Gminy Żelechlinek, Przedstawiciele jednostek podległych, Beneficjenci ostateczni projektu, Przedstawicieli firmy odpowiedzialnej za wykonanie zadania. Podczas konferencji omówione zostały działania realizowane w ramach projektu. Przedstawiono prezentację dotyczącą działania sieci internetowej i zasady korzystania z zestawów komputerowych. Na zakończenie Pan Wójt wręczył uczestnikom projektu certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały promocyjne.