logo

„Radwanka dla Seniorów”

Cel projektu: prezentacja lokalnego dorobku ludowego dla starszych mieszkańców sołectwa Radwanka w ramach imprezy kulturalnej

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 15 września – 15 litopada 2017 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


logo

Cel projektu: doposażenie świetlicy wiejskiej w Naropnej oraz organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Naropna

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 30 września 2017 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


logo

Organizacja imprezy kulturalnej pn. Na ludowo … z udziałem lokalnych artystów

Cel projektu: organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Żelechlin przy wykorzystaniu lokalnego potencjału ludowego oraz wsparciu rozwoju i promocji twórczości ludowej

Wartość projektu: 4901,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 września – 15 listopada 2016 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie


logo

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach

Cel projektu: doposażenie jednostki straży pożarnej w Gutkowicach, poprzez zakup odzieży przeciwpożarowej (ubranie strażackie specjalne, rękawice strażackie, kominiarka strażacka) w ilości 3 komplety oraz latarki – szt. 1

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 września – 31 października 2016 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie

 


 zmieniamylodzkie2

 

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku

Cel projektu: doposażenie jednostki straży pożarnej w Żelechlinku, poprzez zakup 4 zestawów odzieży strażackiej (ubranie strażackie specjalne, koszulka, ubranie koszarowe, buty, kominiarka, bluza polarowa)

Wartość projektu: 10000,00 zł

Okres realizacji projektu: 23 lipca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.