Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Gmina Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup samochodu osobowego

 

1. Termin złożenia oferty:

Do dnia 08.07.2016 r. do godziny 11.00

2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek,
pokój nr 2 - Sekretariat

3. Sposób złożenia oferty:

Pisemnie na adres wskazany w pkt 2 lub mailowo (podpisany skan oferty) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego typu sedan (4 drzwi) wyprodukowanego w 2016 r. Zamawiający wymaga dostępu do Autoryzowanej Stacji Obsługi dostarczonego samochodu w odległości max. 100 km.

Samochód musi spełniać poniższe warunki:

  1. 1)Specyfikacja techniczna samochodu:
  2. a) Rodzaj napędu:

napęd na przednią oś,

b) Bezpieczeństwo:

- system ACS (After Crash System - po kolizji: automatyczne odcięcie paliwa, automatyczne odblokowanie zamka centralnego),

- poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera – czołowe i boczne,

- kurtyny powietrzne,

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,

- system stabilizujący tor jazdy i kontroli trakcji,

- system kontroli ciśnienia w oponach – TPM,

c) Układ napędowy:

- pojemność silnika (ccm) min. 1300 – max. 1400,

- moc (kW) min. 100,

- skrzynia biegów manualna,

d) Gwarancja minimalna:

- gwarancja mechaniczna min. 2 lata,

- gwarancja na perforacje min. 8 lata,

- gwarancja na powłokę lakierniczą min. 2 lata;

 

2) Kolor nadwozia: metalizowany ciemny zielony, szary, grafit lub czarny. Do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym;

 

3) Wyposażenie samochodu:

- immobiliser,

- centralny zamek sterowany pilotem (min. dwa piloty),

- klimatyzacja,

- radioodtwarzacz z gniazdem USB,

- elektrycznie podnoszone boczne min. przednie szyby,

- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka,

- reflektory halogenowe,

- dodatkowy zestaw kół na obręczach stalowych z oponami zimowymi o rozmiarze zgodnym z zaleceniami producenta,

- dywaniki gumowe dla kierowcy i wszystkich pasażerów,

- koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz lewarkiem i kluczem;

 

Samochód Wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego: Urząd Gminy
w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek, w terminie uzgodnionym po wyborze Wykonawcy.

5. Wymagany termin realizacji:

Do dnia 12.08.2016 r.

6. Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2016 r. po upływie terminu na ich składanie w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyborze oferty telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania powodu.

7. Wykonawca składa następujące dokumenty:

      1) formularz ofertowy według załączonego wzoru wraz ze specyfikacją oferowanego samochodu;

      2) oświadczenie według załączonego wzoru.

     

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;

W załączeniu:

  1. Formularz ofertowy
  2. Formularz oświadczenia.